2015-02-01 - Ny organisation
 
För att stärka vår organisation och profilera vår koncerntillhörighet kommer INDVA Sverige AB och AVK Sverige AB att gå samman i ett och samma bolag. INDVA och AVK kommer att vara uppdelade i två separata divisioner och arbeta inom respektive affärsområde, likt tidigare.
Detta innebär att från och med den 1:e februari 2015 kommer bolagsnamnet INDVA Sverige AB och dess organisationsnummer att upphöra. INDVA kommer att vara ett divisionsnamn inom AVK Sverige AB.
 
Vi kommer även i samband med detta att flytta till nya och större lokaler. Detta medför en fördubblad lagerkapacitet, uppgraderad verkstad och montering samt utbildnings- och konferenslokaler.
 
Vår förändringar kommer att ge oss större möjlighet att expandera vår verksamhet på den svenska marknaden.
 
AVK Sverige AB
INDVA
Växthusvägen 5
281 51 Hässleholm
Org.nr. 556718-4030
 

AVK Sverige AB | INDVA | Växthusvägen 5 | SE-281 51 Hässleholm | Telefon: +46 (0)451-74 69 00