GAS

631/70-004

631/70-004

RÖRKOPPLING SUPA MAXI™
NBR - DRAGFAST
DN50-300

633/70-004

633/70-004

FLÄNSKOPPLING SUPA MAXI™
NBR - DRAGFAST
DN50-300

634/70-004

634/70-004

ÄNDHUV SUPA MAXI™
NBR - DRAGFAST
DN50-300

AVK Sverige AB | INDVA | Växthusvägen 5 | SE-281 51 Hässleholm | Telefon: +46 (0)451-74 69 00