avkhist

AVK GROUP

Kärnverksamhet

Den huvudsakliga verksamheten i AVK-koncernen är utveckling, produktion och marknadsföring av ventiler, brandposter och tillbehör för vattenförsörjning, gas, avloppsrening och brandskydd. Dessutom producerar och säljer AVK produkter för produktions- och process-system över hela världen.

AVK-koncernen med mer än 70 företag över hela världen, levererar produkter och tjänster till mer än 80 länder via egna säljbolag, agenter, distributörer och licensinnehavare. Detta globala nätverk möjliggör ett nära samarbete med våra kunder och slutanvändare, vilket säkerställer en hög servicenivå och kundnöjdhet.

AVK Group är privatägt av grundaren Niels Aage Kjær och sysselsätter cirka 3.000 personer.
 

AVK Sverige AB | INDVA | Växthusvägen 5 | SE-281 51 Hässleholm | Telefon: +46 (0)451-74 69 00